Wat doe je ermee? (2014)

Het kan gebeuren dat na gedane arbeid, na een handeltje of een erfenis of een winnend lotje in de loterij dat je de eigenaar geworden bent van een stapeltje bankbiljetten. 

Het lukt niet iedereen, maar het kan gebeuren. 

Dan doemt de vraag op: Wat doe je ermee? 

Je kunt het opbergen op het gevaar af dat je na een tijdje niet meer weet waar het gebleven is. 

Op de bank zetten levert niets op en de fiscus weet je te vinden. 

Je kunt er echter ook een cursus van gaan volgen, of gereedschap kopen om iets te maken. 

Je kunt er een goed doel mee steunen, je huis ervan opknappen. 

Er zijn volop mogelijkheden, maar wees verstandig: Doe er iets mee. 

Dat geldt voor je centen en dat geldt zo ook voor je geloof in de boodschap van Jezus Christus.

In het evangelie van vandaag beschrijft Jezus een aantal mogelijkheden. 

Er zijn mensen die die boodschap opbergen en er verder weinig of niets mee doen en dan gebeurt het inderdaad dat het na verloop van tijd nergens meer te vinden is. 

Een bescheiden inzet biedt al een oplossing. 

Misschien zet dat geloof je in het voetspoor van Jezus Christus, in de richting van geloof in een God die zijn mensen nooit meer loslaat en dan geeft het troost en bemoediging. 

Er zijn mensen die eeuwig zoekende blijven. 

Het is niet alles, maar ze doen er tenminste iets mee. 

Misschien zet het aan om God te danken voor het leven, voor het dagelijks brood, voor de voorbije vruchtbare en gelukkige dag, voor de gave van kinderen, voor muziek. 

Dankbaarheid maakt gelukkig en het is dus goed het geloof in Jezus’  daarvoor in te zetten. 

Sommige mensen gaan nog verder: Ze vieren dat geloof, zoals u hier, ze komen bij elkaar om vooral zich door elkaar te laten inspireren om iets met die boodschap van Jezus te doen. 

Dat gaat alweer wat verder, ze treden ermee buiten zichzelf en doen iets naar buiten. 

Dat kan van alles zijn: zingen in een koor, zijn misdienaar, zetten stoelen klaar, gaan zieken bezoeken, nemen een bestuurstaak op zich of een andere taak in de geloofsgemeenschap.

En dan zijn er ook mensen die er echt iets geweldigs mee doen. 

Die pakken de boodschap van Jezus Christus op om zich met hart en ziel in te zetten voor de verdrukten, voor de armen, voor de vergeten mensen vlakbij of ver weg. 

Dat is ook wel eens fout gegaan doordat ze anderen allerlei voorschriften en regeltjes erbij meenden te moeten geven. 

Maar wereldwijd is er door actieve christenen ook heel veel goed gedaan en dat gebeurt nog steeds. 

Al die zusters en broeders en paters, ze hebben echt iets met die boodschap gedaan. 

Die zijn intussen allemaal wat ouder geworden en er is weinig of geen nieuwe aanwas in onze omgeving en dat dwingt tot de vraag: Hoe gaat dat nu verder? 

Opnieuw wordt wereldwijd aan christenen de vraag voor gelegd: Die boodschap van Jezus Christus wat doe je ermee, wat ga je ermee doen in een totaal veranderde wereld. 

OK, zoals het was inspireert het niet meer, werkt ’t niet meer.

Voor jong en oud, na vandaag hoef je niet meteen op te springen, maar leun even achterover en ga op zoek naar een eigen antwoord op de vraag een hele wereld wacht met spanning af: Je geloof in Jezus Christus, zijn voorbeeld, wat doe je ermee?

Amen