Johannes 14,1-14 Wie is Jezus?

Vele mensen zeggen: 'Ik heb Jezus niet gezien! Waarom zou ik dan geloven?' Wij geloven echter dat de waarheden van het christelijk geloof door de eeuwen heen gebouwd en gedocumenteerd zijn op solide bijbelse en historische feiten, door studie en onderzoek. Jezus is werkelijk gestorven en Jezus is echt weer opgestaan. Wat verlangt die Jezus van ons? Voor ons gelovigen is Jezus de enige weg naar God. Onze Paus Benedictus zegt in zijn boek over Jezus van Nazareth:
'Alleen de zoon kent de Vader en alleen deel hebben aan de kennis van de Zoon leidt tot echte kennis van de Vader'.

We lezen het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 14, verzen 1-14.

'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.'
Toen zei Thomas: 'Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?'
Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.'
Daarop zei Filippus: 'Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.'
Jezus zei: 'Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.'

Het gaat in deze tekst over Jezus. We staan stil bij Zijn identiteit. Wie is Jezus? Zoals we allen weten is Jezus Christus God in vlees en bloed. Hij was en is zonder zonden. Hij stierf voor onze zonden en tekortkomingen opdat wij bevrijd zouden kunnen leven, elke dag opnieuw starten met een bevrijd hart.

Door de dood en de verrijzenis van Jezus is het mogelijk gemaakt dat ieder van ons, door ons geloof in Hem, het eeuwige leven kan ontvangen en vrije toegang heeft tot de almachtige God. Het is goed om hier bij stil te staan, om ons van daaruit te laten raken door de evangelietekst.

Jezus zegt: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij'. Jezus zegt dat Hij de enige echte weg naar God is. Hij is het zelf, Hij spreekt over zichzelf. 'Ik geef Mij voor jou, zo komt jij bij God.' Dit is de enige weg. Een man die deze dingen zegt kan geen mens zijn zoals u en ik.

Wie is Jezus echt voor mij? Ik moet de keuze maken.
Laten we niet denken dat Jezus een groot menselijke leraar was. Hij heeft die optie niet open gehouden voor ons. Dat lag niet in zijn bedoeling. Jezus zegt duidelijk dat Hij God is. Jezus moest God zijn en Jezus moest mens zijn, opdat Hij de schuld op zich kon nemen voor onze zonden. Indien hij alleen mens was of een groot leraar dan kon dit niet gebeuren. Doordat Jezus God is kan Hij zeggen: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Ik ben de enige weg tot de Vader." Onze Verlossing is beschikbaar door ons geloof in Jezus Christus!

Wij moeten begrijpen dat ons geloof niet alleen een filosofie is van het leven, niet alleen een ethische code, niet alleen het doen van goede werken, maar vooral een persoonlijke relatie met de levende almachtige Schepper God, door het geloof in Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus.

In vers 12 lezen we: 'Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.'

'Hetzelfde doen als ik, en zelfs meer', dat is eigenlijk onmogelijk en toch zegt Jezus dat het wel mogelijk is, maar enkel als ik een relatie heb met God de vader en doe wat Jezus deed. Dat is onze opdracht en we kunnen dat als we op God vertrouwen, Hij zegt het: ' Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat.'

Open je hart en laat je door deze woorden raken. En het geweldige is dat God ons vanaf dit moment niet meer alleen laat.